Nasz cel

       

Nasz statut

Wydarzenia

Ludzie

Wspolpraca

Kontakt

Centrum Wymiany Informacji

Mając na względzie cele postawione przed Fundacją, postanowiliśmy stworzyć Centrum Wymiany Informacji.

Centrum ma pomaga nawiązać kontakt ludziom, instytucją i innym podmiotą pragnącym rozszerzyć swoją wiedzę, zdobyć kwalifikacje lub znaleźć pracę.

Zasady działania Centrum:

Udostępniając Fundacji swoje dane osobowe, umożliwiamy skojarzenie ze sobą zainteresowanych stron.

Od precyzyjności wypełnienia kwestionariusza zależy trafność kontaktu.

Uwaga: Zgłoszenie swoich danych personalnych jest równoznaczne z zezwoleniem na ich przetwarzanie i udostępnianie publiczne.

Aby znaleźć się w naszej bazie danych i uruchomić procedury proszę wypełnić odpowiedni do planowanych zamiarów formularz.

Poszukuję możliwości kształcenia podniesienia kwalifikacji zawodowych, pracy Formularz>>

Chcemy dać możliwość kształcenia, podniesienia kwalifikacji zawodowych, pracy Formularz>>

Wkładki terapeutyczne Promagnetin