Współpraca.

Aby Fundacja mogła realizować zawarte w statucie cele, potrzebna jest Państwa dobra wola i chęć współpracy.
Apel ten kierujemy nie tylko do potencjalnych sponsorów, którzy dostrzegą sens w finansowym wsparciu Fundacji, nie tylko do osób potrzebujących wsparcia, ale też i do wszystkich tych, którzy swoim czasem, pracą, wiedzą i umiejętnościami zechcą wspomóc Fundacje.

Zależnie od pola planowanej współpracy proszę kliknąć odpowiedni odnośnik:

Wkładki terapeutyczne Promagnetin
Tak, chcę wesprzeć finansowo Fundację
Potrzebuję pomocy
Tak, chcę być wolontariuszem